Your browser must support JavaScript

Stockholms Byggmästareförening (11 videos)

Sort by: Default order Most recent Most watched

08:46

10 förslag för ökat bostadsbyggande

Apr 15, 2015

02:14

Detaljplanera inte in i minsta detalj

Apr 9, 2015

02:05

Ställ krav - men tydliga krav

Apr 9, 2015

02:33

Var god stör ej - Arbete pågår

Apr 9, 2015

02:38

Passa på där läget är bra

Apr 9, 2015

02:40

Satsa på handläggarna

Apr 9, 2015

03:07

Först kollektivtrafik - sedan bostäder

Apr 9, 2015

03:34

Låt byggherren vara med tidigt i processen

Apr 9, 2015

01:50

Markprissätt inte för luftslott

Apr 9, 2015

02:25

Ta ansvar för bostadsförsörjningen

Apr 9, 2015

02:06

Ta ansvar för helheten

Apr 9, 2015