Your browser must support JavaScript

Stockholms Byggmästareförening (25 videos)

Uranus - vinnare av Årets renovering 2014

Motivering Den centralt belägna fastigheten från 1906 har fått ett rejält ansiktslyft. Fasadens puts och stuckatur har återställts till ursprungligt skick, både när det gäller materialet och de små detaljerna. I trapphuset har fönstren fått blyinfattat flerfärgat glas. Fönstren i lägenheterna och lokalerna har grundligt renoverats. Taket har lagts om och zinkurnorna på taket har gjorts i ordning och fått ny förgyllning. Smarta lösningar för exempelvis rökkanaler och brandstegar har valts för att anpassas till verksamheternas behov och för att passa väl in i husets fasad. Adress: Nygatan 2 / Järnagatan 10, Södertälje Beställare: Aberdeen Asset Management Arkitekt: AIX Arkitekter Byggentreprenör: Ställning: Dala Byggentreprenader; Fasad: Sterner Stenhus; Tak: MZ Plåt; Fönster: Allt i fönsterrenovering; Blyglas: Nanna Classon; Rör: Strängnäs Rörtjänst; Byggservice: Nordekor; Gårdsbjälklag: Södertälje Betong; Bladguld: Eva Ziggy Berglund; El: JWS Eltjänst

Jun 9, 2015

Views 17