Your browser must support JavaScript

Stockholms Byggmästareförening (25 videos)

Arbetsledare, kurs hos Stockholms Byggmästareförening

Anders Larsson, lärare, berättar om kursen Arbetsledare. Målet med kursen Arbetsledare är att du ska få verktygen som behövs för att vara arbetsledare. Du får lära dig hur du skapar goda förutsättningar för en väl fungerande planering och samordning på arbetsplatsen, en effektiv produktion och inte minst en bra arbetsmiljö. http://www.stockholmsbf.se/kurs

Apr 9, 2015

Views 510