Your browser must support JavaScript

Stockholms Byggmästareförening (25 videos)

Hur kan yvig idéfas bli effektiv stadsbyggnadsprocess? (Hela seminariet)

Bygg mer och snabbare är slagord i debatten, men hur blir stadsbyggnadsprocessen mer effektiv? Nätverket Stadsbyggnadsbenchen i Stockholm har tillsammans med byggherrar identifierat att idéfasen ofta är nyckeln till en fortsatt effektiv planprocess - och till bra projekt. Hur får vi en bra idéfas? Almedalsseminarium 2015-06-30 arrangerat av Stockholms Byggmästareförening och Stadsbyggnadsbenchen i Stockholm.

Jul 1, 2015

Views 17