Your browser must support JavaScript

Stockholms Byggmästareförening (25 videos)

10 förslag för ökat bostadsbyggande

Stockholms Byggmästareförening har tagit fram 10 punkter med förslag till kommunerna i Stockholmsregionen på hur hanteringen av plan- och tillståndsärenden på kort sikt kan komma igång för att få ett ökat och snabbare bostadsbyggande. När ett hus blir till sker det i nära samarbete mellan kommunen och byggaren, och då står vi även inför en del gemensamma utmaningar. Vi vill gärna utveckla samarbetet och arbeta tillsammans med kommunerna för ett växande Stockholm! www.etthusblirtill.nu

Apr 15, 2015

Views 4