Your browser must support JavaScript

Stockholms Byggmästareförening (25 videos)

Heta arbeten, tillståndsansvarig

Kursen Heta arbeten riktar sig till utförare, brandvakter och till de som ska vara tillståndsansvariga. Kursen ger dig nödvändiga kunskaper, färdigheter och beteenden som gäller vid tillfälliga och brandfarliga heta arbeten. Kursen är utformad enligt Svenska Brandskyddsföreningens föreskrifter för heta arbeten. www.stockholmsbf.se/kurs

Mar 23, 2015

Views 254