Your browser must support JavaScript

Stockholms Byggmästareförening (25 videos)

Brf Gräshoppan - vinnare av Årets byggnad 2014

Motivering Byggnaden är väl anpassad till omgivande stadsmiljö i sin utformning. Val av material och fasadens kulör harmonierar och samtalar med funkishuset i söder och intilliggande bebyggelse i sitt formspråk. Ett tekniskt avancerat ventilationssystem ger bra återvinning. Den indragna kungsvåningen med balkong runtom och översta byggnadsdelen i ett eget material bidrar till att minska intrycket av höjden. De öppna balkongerna ger en härlig utsikt över hela Södertälje och bidrar till att göra gården luftig. Det är en bra plats för avkoppling och återhämtning. Adress: Belllmansgatan 20, Södertälje Beställare: Gräshoppan 4 Arkitekter: Bergkrantz Arkitekter AB Byggentreprenör: Åke Sundvall Byggnads AB

Jun 9, 2015

Views 17