Your browser must support JavaScript

Stockholms Byggmästareförening (25 videos)

Detaljplanera inte in i minsta detalj

Stockholms Byggmästareförenings förslag till ökat bostadsbyggande: Planer behöver tidstålighet -- allt går inte att bestämma i förväg. Kommunen har en viktig uppgift att styra de stora dragen när det gäller en ny plan för ett område, men allt behöver inte planeras in i minsta detalj. Allt går inte att bestämma i förväg; med tiden ändras såväl kraven från kunderna som de tekniska möjligheterna. Det är viktigt att det finns en flexibilitet i detaljplanerna, för byggaren har detaljlösningarna och kompetensen att se vilka specifika detaljer som en fastighet kräver. Eftersom byggprojekt kan ta lång tid, behöver planeringen tåla omvärldens förändringar. Då kan vi bygga hållbara bostäder som är anpassade efter den senaste och modernaste tekniken samt kundernas värderingar och önskemål.

Apr 9, 2015

Views 2