Your browser must support JavaScript

Stockholms Byggmästareförening (25 videos)

Hur kan yvig idefas bli effektiv stadsbyggnadsprocess

Bygg mer och snabbare är slagord i debatten, men hur blir stadsbyggnadsprocessen mer effektiv? Nätverket Stadsbyggnadsbenchen i Stockholm har tillsammans med byggherrar identifierat att idéfasen ofta är nyckeln till en fortsatt effektiv planprocess - och till bra projekt. Hur får vi en bra idéfas? Almedalsseminarium den 30 juli 2015 som arrangerades utav Stockholms Byggmästareförening och Stadsbyggnadsbenchen i Stockholm.

Jul 1, 2015

Views 28